Mastro Jet Ski Yamaha - V1 14/15 - VX700/VX110 DELUXE/ VXR - VX CRUISER 11/13